Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toestemming voor het aanmeren van een riviercruiser t.b.v. het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne aan Burgemeester J. Schipper kade 14 te Urk

Redactie Urknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Urk.

Aanvraag Huisvesting | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Burgemeester J. Schipper Kade Urk luidt als volgt:

Toestemming voor het aanmeren van een riviercruiser t.b.v. het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne aan Burgemeester J. Schipper kade 14 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 8 januari 2024 tot en met 15 januari 2024 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:Voor : het aanmeren van een riviercruiser t.b.v. het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne Locatie : Burgemeester J. Schipper kade 14, 8321 EH UrkDatum verzending : 15 januari 2024De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 januari 2024 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Urk
  2. Huisvesting | Organisatie en beleid