Search
Close this search box.

Draagvlakmeting Bedrijfsinvestering Zone (BIZ) Oud Urk 2024-2028

Redactie Urknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Urk.

Aanvraag Economie | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Draagvlakmeting Bedrijfsinvestering Zone (BIZ) Oud Urk 2024-2028

Voor de voortzetting van de BIZ Oud Urk is er een draagvlakmeting gehouden. Stemgerechtigden konden tot en met maandag 4 december, 12:00 uur hun stembiljetten inleveren. Door de stemcommissie zijn de stemmen op 4 december geteld en is de uitslag bekend gemaakt aan de stemgerechtigden. Via deze publicatie wordt de stemming algemeen bekend gemaakt.De opkomst van de eigenaren was 75,86% en van de gebruikers 77,01%. Van de eigenaren stemde 87,88% in met voortzetting van de BIZ en van de gebruikers stemde 89,55% in. Omdat (een deel) van het tarief berekend wordt over de WOZ-waarde dient minimaal van 50% van de WOZ-waarde voor te stemmen. Na telling bleek 86,99% voorgestemd te hebben.Hiermee is dus met grote meerderheid ingestemd met voortzetting van de BIZ Oud Urk.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Urk
  2. Economie | Organisatie en beleid